KARATE INFO

 

Terminologi

 
 A  
Förklaring

 

 AGE UKE  Uppåt blockering
 AGE ZUKI  Höjande slag
 AIUCHI  Inga poäng ges till någon av de tävlande.
 AKA  Röd
 AKA NO KACHI  Röd (vit) vinner! Domaren lyfter upp sin arm på den vinnandes sida.
 AKA SHIRO IPPON  Röd (vit) sätter poängen Ippon. Domaren lyfter upp sin arm på den vinnandes sida.
 ASHI BARAI  Fotsvep
 ASHI WAZA  Ett gemensamt namn för alla ben och fottekniker...
 ATEMI WAZA  Slående tekniker som normalt används vid grepp och kasttekniker...
 ATENAI YONI  Varning utan straff.
 ATOSHI BARAKU  Lite mer tid kvar. En signal 30 sekunder ges av tidhållaren före det aktuella slutet.
 ATTATE IRU  Kontakt
 AWASE UKE  Förenad hand blockering
 AWASE ZUKI  U slag. Också refererad som MOROTE ZUKI.
 AYUMI DACHI  En ställning som funnits i ITOSU-KAI SHITO-RYU. En naturlig gående ställning...
 B  
Förklaring

 

 BO  En cirka 2 meter lång pinne som används som vapen.
 BOGYO ROKU KYODO  Sex självförsvars -handlingar.
 BUNKAI  En studie av teknikerna och appliceringarna i en KATA.
 C  
Förklaring

 

 CHOKU ZUKI  Rakt slag.
 CHUDAN  Mellan-sektionen.
 D  
Förklaring
 
 DAN  Svartbältesgrad
 DO  Väg, vägen till utveckling genom traditionell träning.
 DOJO  Träningslokal, där vi utövar karate.
 DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA  Tack så mycket, vid slutet av varje träning.
 E  
Förklaring
 
 EKKU  En aura gjord av trä vilket har improviserats som ett vapen.
 EMBUSEN  Mönstret på golvet av en kata.
 EMPI  Armbåge.
 EMPI UCHI  Slag med armbågen, också kallad HIJI-ATE.
 ENCHO-SEN  Utvidgning av en match, domaren ropar "SHOBU HAJIME"
 F  
Förklaring
 
 FUDO DACHI  Orörlig ställning.
 FUJUBUN  Ej tillräcklig kraft.
 FUKUSHIN SHUGO  Domarna har konferens.
 FUMIKOMI  Stamp spark, vanligtvis mot knä eller haka.
G  

Förklaring
 

 GANKAKU DACHI  Kran ställning.
 GASSHUKUA  Speciell träningsläger.
 GEDAN  Undre sektionen.
 GEDAN BARAI  Neråt blockering.
 GEDAN ZUKI  Ett slag på nedre sektionen av motståndaren.
 GI  Träningsdräkt för ex. karate. Traditionellt=vit gi gjord av bommul.
 GO NO SEN  Taktik där ene får attackera först för att hitta mål på kroppen för återattack.
 GOHON KUMITE  Fem stegs sparring.
 GYAKU MAWASHI GERI  Motsatt rundspark.
 GYAKU ZUKI  Motsatt slag, om man jämför med junzuki.
H  

Förklaring
 

 HACHIJI DACHI  Naturlig ställning, fötterna axelbrett, lätt utåt pekande.
 HAI  Ja
 HAISHU UCHI  Slag med bakre delen av handen.
 HAISHU UKE  Blockering med bakre delen av handen.
 HAITO UCHI  Ridge-hand Strike.
 HAJIME  Börja
 HANGETSU  Svartbältesnivå kata
 HANGETSU DACHI  Halvmåne ställning
 HANSHI  Mästare
 HANSOKU  Någon av de kumite tävlande slår fel.
 HANSOKU CHUI  Varning med en ippon straff.
 HANTEI  Bedömning som domaren utlyser med vissling och får flaggsignal.
 HANTEI KACHI  Vinnare genom beslut.
 HARAI TE  Svepteknik med armen.
 HARAI WAZA  Sveptekniker
 HASAMI ZUKI  Sax slag
 HEIKO DACHI  Naturlig ställning, fötterna axelbrett, pekar rakt fram, vissa kator börjar så.
 HEISOKU DACHI  Naturlig ställning, fötterna ihop, och pekar framåt.
 HENKA WAZA  Tekniker använda efter OYO WAZA. Varierar beroende på situation.
 HIDARI   Vänster
 HIJI   Armbåge, också känd som Empi
 HIJI-ATE   Armbågsslag, även kallad Empi-Uchi
 HIJI UKE   Ett slags blockering med armbågen.
 HIKI-TE   Dra och vrid, ett slags dragningsteknik.
 HIKIWAKE   Oavgjort, domaren visar med tecken uppåt...
 HITOSASHI IPPON KEN   Forefinger Knuckle
 HIZA GERI   Knä spark
 HIZA UKE   Blockering med hjälp av knä.
 HOMBU DOJO  Term för att beskriva huvuddojon för en organisation.
 HORAN NO KAMAE  Färdig position i vissa kator där knytnäven är täckt med andra handen.
I  

Förklaring
 

 INASU  Att förflytta kroppen från en kommande attacks linje.
 IPPON KEN   En knog näve
 IPPON KUMITE   Enstegs- sparring
 IPPON SHOBU   En poängs- match under tävlingar.
 IRIMI   Att genomtränga, att stiga in, gå inåt vid attack...
 JIKAN   Tid.
 JIYU IPPON KUMITE   Ett steg fri sparring, deltagand kan attackera en valfri teknik när redo.
J  

Förklaring
 

 JIYU KUMITE  Fri sparring.
 JO  Trä stav, ursprungligen som gå stav.
 JODAN  Övre nivån på kroppen.
 JOGAI  Mattutflykt från fighting område...
 JOGAI KEIKOKU  Andra mattutflykt från fighting område, ger Waza-ari till motståndaren
 JOGAI HANSOKU CHUI  Fjärde och sista utgång från fighting område, seger AKA/SHIRO
 JUJI UKE  X blockering
 JUN ZUKI  Framåt slag, motsvarande oi-zuki
K  

Förklaring
 

 KACHI  Segrande, AKA KACHI i en tävling.
 KAGI ZUKI  Krok slag.
 KAISHO  Öppen hand.
 KAKE-TE  Krok blockering.
 KAKIWAKE  Två hands blockering.
 KAKUSHI WAZA  Gömda tekniker...
 KAKUTO UCHI  Handleds slag...
 KAKUTO UKE  Handleds blockering...
 KAMAE  Fysisk ställning...
 KAMAE-TE  Kommando för att inta en viss position.
 KAPPO  Tekniker för behandling av människor som hamnat i schock.....
 KARATE  Tom Hand, i början TO-DE = Kinesisk Hand
 KARATE-DO  Karatens väg, behandlar den fysiska, mentala och sociala aspekten i Karate.
 KARATEKA  En som utövar Karate.
 KATA  En slags för- bestämd rörelse- mönster.
 KEAGE  Snärt spark.
 KEIKO  Träning, den enda framgångs- hemligheten i Karate, eller fingertopparna ihop.
 KEIKOKU  Straff, varning där Waza-Ari läggs till bland motståndarens poäng.
 KEKOMI  Genombrytande spark.
 KEMPO  En term för att beskriva fighting system som använder knytnäve, dvs Karate.
 KENSEI  Tekniken med tyst KIAI, relaterad till meditation.
 KENTSUI  Hammar slag också känd som TETTSUI.
 KERI  Spark.
 KI  Tanke, anda, energi, vital-kraft, intention
 KIAI  Ett skrik i syftet att fokusera hela ens energi till en enda rörelse.
 KIBA DACHI  Benställning med fötterna parallellt på samma linje, knäna utåtriktade.
 KIHON  Grund tekniker
 KIKEN  Renunciation...
 KIME  Kraftens fokus
 KI-O-TSUKE  Lystring, Musubi Dach med öppna händer nere på båda sidorna
 KIZAMI ZUKI  Slag med främre handen
 KO BO ICHI  Konceptet "Atack-försvar samband"
 KO UCHI  Vrist slag...
 KOHAI  En yngre elev än sig själv..
 KOKORO  Anda, hjärta
 KUBOTAN  Ett självförsvars- verktyg utvecklad av Takayuki Kubota, nyckel kedja..
 KOKUTSU DACHI  Benställning med 2/3 av tyngden på bakre foten.
 KOSA DACHI  Kors-ben ställning.
 KOSHIN  Bakfram...
 KUATSU  En metod för att behandla en person som förlorat medvetande pga schock..
 KUMADE  Bar hand.
 KUMITE  Sparring för att träna Karate tekniker med en partner.
 KYOSHI  Kunskapsbärande person.
 KYUSHO WAZA  Tryckpunkts- teknik
M  

Förklaring
 

 MA-AI  Avståndsbedömning
 MAAI GA TOH  Ej tillräcklig avstånd
 MAE  Framåt
 MAE EMPI  Framåt armbågsslag
 MAE ASHI GERI   Spark framåt med främre benet
 MAE GERI KEAGE   Snärtig framåt spark
 MAE GERI KEAGE   Snärtig framåt spark
 MAE UKEMI   Framåt fall/rullning
 MAKOTO   En känsla av absolut ärlighet/öppenhet, kräver "pure mind"
 MANABU   Att lära genom att imitera
 MANJI UKE  Dubbel blockering, där ena armen=Gedan Barai, den andra=Jodan Uchi Uke
 MATTE  Vänta
 MAWASHI GERI  Rund spark med KO-SHI eller HAISOKU som träffar i 90' vinkel
 MAWASHI ZUKI  Rund slag
 MAWASHI EMPI UCHI  Cirkulär armbågsslag.
 MAWASHI HIJI ATE  Cirkulär armbågsslag.
 MAWAT-TE  En kommando som ges av instruktören för vändning.
 MIENAI  "Jag kunde inte se", ett rop från domaren som inte såg tekniken...
 MIGI  Höger
 MIKAZUKI GERI  Halvmåne- formad spark...
 MOKUSO  Meditation
 MOROTE ZUKI  U-slag, slag med båda knogar samtidigt...
 MOROTE UKE  Blockering genom att ena armen stödjer den andra armen...
 MOTO NO ICHI  "Original position" vid tävlingar...
 MUDANSHA  Elever utan svartbältes- grad
 MUMOBI  Varning vid brist på uppehållande av varandras säkerhet.
 MUMOBI KEIKOKU  Varning med WAZA-ARI för straff.
 MUSHIN  Ingen tanke..
 MUSUBI DACHI  En ställning där hälarna är ihop och fötterna pekar utåt.
N  

Förklaring
 

 NAGASHI UKE  En svepande blockering...
 NAGASU  "Att flyta som vatten" med avseende på en ankommand atack...
 NAKADAKA IPPON KEN  Långfinger knoge
 NAMI-GAESHI  Återvändande våg...ett slags fot teknik för att blockera/slå knä/lår...
 NEKO ASHI DACHI  Kattställning
 NIHON NUKITE  Tvåfingers stickande atack...
 NIDAN  Andra nivån som i t.ex. Svart bälte 2 DAN
 NIDAN  Andra nivån som i t.ex. Svart bälte 2 DAN
 NIDAN GERI  Dubbel spark
 NORU  Att rida, att bära...
 NUKETE IRU  Utom räckhåll
 NUKITE  Spetsande hand
 NUNCHAKU  En Okinawisk vapen bestående av två pinnar sammanbundna med rep eller kedja.
 NUNCHAKU  En Okinawisk vapen bestående av två pinnar sammanbundna med rep eller kedja.
O  

Förklaring
 

 OBI  Ett bälte
 OI-ZUKI  Slag framåt ifrån grundställning
 ONEGAI SHIMASU  Jag välkomnar er att träna med mig...
 OSAE UKE  Pressande blockering...
 OTOSHI EMPI UCHI  En armbågsslag genom att fälla armbågen...
 OYAYUBI IPPON KEN  Tum- knog...
 OYO WAZA  Teknikerna för tolkning i Kata...
R  

Förklaring
 

 REI  Respekt, som visas genom att buga...
 REIGI  Etikette
 REINOJI DACHI  En ställning med fötterna som formar ett 'L'
 RENSEI  Tränings- tävling
 RENSHI  En person som bemästrat sig själv, en expert instruktör ca. 4-6 DAN
S  

Förklaring
 

 SAGI ASHI DACHI  Ett bens ställning...
 SAI  Kobudo vapen från Okinawa
 SANBON KUMITE  Trestegs- sparring
 SANBON SHOBU  Trepoängs- match
 SANCHIN DACHI  Benställning med en fot pa 30 graders axelavstand bakom främre foten, knäna inåt pressade
 SASHITE  En höjande hand för antingen slå, ta tag eller blockera.
 SEIKEN  Knytnäve
 SEIRYUTO  En hand- teknik...
 SHUTO  Handkanten mellan lillfingret och handleden...
 SEIZA  Sitt ned på knä...
 SEMPAI  Instruktör, högre graderad en dig själv...
 SEN NO SEN  Atackera exakt vi ögonblicket då motståndaren atackerar...
 SENSEI  Lärare, instruktör
 SHIAI  En match eller tävling (händelse)
 SHIDOIN  En hjälp- instruktör..
 SHIHAN  Mästar- instruktör (en lärare av lärare) eller Hanshi-vis, instruktör 5 DAN
 SHIKKAKU  Diskvalificering
 SHINKO-KATA  Bastekniker i en kata...
 SHIRO  Vit
 SHIZENTAI  Naturlig utgångs- ställning
 SHOBU SANBON HAJIME  Starta anfallet
 SHOMEN  Fram- eller ovandelen av huvudet, också huvudvägg i en Dojo
 SHUGO  Domarna kallade
 SHUTO TE  Handkanten
 SOCHIN DACHI  Orörlig ställning, också refererad som Fudo Dachi
 SOTO (UDE) UKE  Utifrån inåt blockering, i Wado-Ryo inifrån och utåt blockering
 SOTO YOKO TE  Yttre blockering, i Wado-Ryo inre blockering
 SUKUI TE  Ösa upp
 SUKUI UKE  Skyfflande blockering
 SAWARA WAS  Tekniker från sittande position
T  

Förklaring
 

 TAMING GA OPS  Ej tillräcklig timing
 TAI SAKAE  Kropps- rörelse eller skiftning
 TATE EMPI  Uppåt/vertikal armbågsslag
 TATE ZUKI  Vertikal slag
 TATE URAKEN UCHI  Vertikal bakknogs- slag
 TEIJI DACHI  En ställning där fötterna är i en 'T-form'
 TEISHO UCHI  Häl- spark
 TEISHO UKE  Häl- blockering
 TETTSUI UCHI  Hammar slag
 TOBI GERI  Hopp spark
 TONFA  Ett verktyg utvecklad till ett vapen av Okinawa- bor.
 TORANAI  Inget poäng
 TORI  Den som utför tekniken
 TORIMASEN  Oacceptabel som poängs- teknik
 TSUKAMI WAZA  Fångande teknik
 TSUKI  Slag, i Wado-Ryo Zuki
 TSURU ASHI DACHI  Kran ställning, också kallad Gankaku Dachi, Sagi Ashi Dachi
 TSUZUKETE  Fortsätt fightas!...sägs då störning uppkommer
 TSUZUKETE HAJIME  Återuppta fightingen!...
 TUITE  Brottning- färdigheter...
U  

Förklaring
 

UCHI DESHI  En elev som bor i en Dojo hänger sig åt både till träning och Dojon...
 UCHI KOMI  Samma övning flera gånger
 UCHI MAWASHI GERI  Rundspark från insidan, tvärtom i Wado-Ryo...
 UCHI (UDE) UKE  Blockering från insidan, tvärtom i Wado-Ryo...
 UCHI YOKO TE  Teknik från insidan, tvärtom i Wado-Ryo...
 UDE  Arm
 UDE GARAMI  Gripa om armen
 UKE  Blockering, den som blir kastad, ta i mot
 UKEMI  Fallövningar, ta i mot kropp, uke=ta i mot, mi=kropp
 UKEMI WAZA  Fallteknik
 UKE WAZA  Blockerinsteknik, fallteknik
 UKI  Driva, flaxa, flyga
 URA  Motsatt
 URAKEN  Slag med vänd knytnäve
 URA ZUKI  Övre slag vid när- avstånd
 USHIRO  Bakåt
 USHIRO EMPI UCHI  Slå den bakre delen men armbågen
 USHIRO GERI  Bakåt spark
 UTSUI  Förflytta
 UTSURI  Växla, skifta
W  

Förklaring
 

 WA UKE  En speciell blockering i Shinpa Kataan
 WAKARE  Separation
 WAKI  Armhåla
 WAKI Zashi  Kort samurajsvärd
 WANTO  Underarm
 WAZA  Teknik, grepp, arbete
 WAZA ARI  Halv poäng
Y  

Förklaring
 

 YAMA ZUKI  En vid U-formad dubbel slag
 YAME  Stopp!, Sluta!
 YARI  Spjut
 YASUMI  Vila
 YAWARA  Ett gammalt namn för Ju Jutsu
 YOI  Var beredd, redo
 YOKO  Sida, tvärs
 YOKO GERI KEAGE  Snärt spark åt sidan
 YOKO GERI KEKOMI  Genombrytande spark åt sidan
 YOKO MAWASHI EMPI UCHI  Slag med armbågen till utsidan
 YOKO TOBI GERI  Sidspark i luften
 YOSHI  I ordning
 YOWAI  Svag fokus
 YUBI  Fingrar
 YUDANSHA  Dangrads- bärare, valfri rank
 YUSEI GACHI  Arbetsseger i tävling
Z  

Förklaring
 

 ZANSHIN  Ett sätt att vara kroppsligt och mentalt beredd på kamp
 ZA-REI  Buga sittande
 ZAZEN  Meditation
 ZEN  En filosofi
 ZENKUTSU DACHI  Framåt grund- ställning
 ZENSHIN  Gå fram
 ZORI  Japanska tofflor