KARATE INFO

 
Bild

 

Etikett

Vår träningslokal eller ’Dojo’ (japansk utryck) är en viktig plats där vi utövar fysiskt och mentalt träning därför finns det regler för hur man beter sig i Dojon.

 

Dojo etikett/regler

Var i god tid inför träningsstart, 5-10min

Tag av skorna innan du går in i Dojon (ställ dem på ett lämpligt skoställe eller omklädningsrummet)

Buga när du går in i och ur Dojon

Ha inga smycken eller hårspännen på dig under träningen

Mat och dryck är inte tillåten i dojon (tuggummi eller godis inte heller)

När Sensei (din lärare) eller Senpai/Kohai kallar till träning, ställ er snyggt på linje, vända mot tränaren

Under träningen, lyssna noggrant och uppmärksamt på de instruktioner och råd som ges

Behöver du gå tillfälligt från träning, uppmärksamma och buga mot Sensei, stör ej andra (gå vid sidan om)

När träningen är slut, ställ er på linje och sätt er i Seiza ställning

Håll dina naglar på fingrar och tår kortklippta (för att undvika att skada andra elever när ni tränar tillsammans)

Var alltid artig mot din Sensei/Senpai/Kohai och andra elever i klubben, dock även andra medmänniskor utanför klubben.

 

 

 
 Japanska  Svenska
   
 Seiretsu  Ställ upp på linje
 Seiza  Sitt ner i seiza ställningen
 Mokuso  Stäng ögonen och meditera
 Mokuso yame  Öppna ögonen
 Rei  Buga
 Shomen ni rei  Buga framåt
 Otagai ni rei  Buga mot varandra
 Sensei ni rei  Buga mot sensei
 Onegai shimasu  Hälsning i början av lektion
 Kiritsu  Stå upp
 Arigato gozaimashita  Hälsning i slutet av lektion
 Dojo  Träningslokal
 Sensei  Riksinstruktör
 Sempai  Svart bälte
 Kohai  Assistant
 Gi  Dräkt
 Hai  Ja
 Yoi  Var redo
 Kiai  Fokuserad skrik
 Hajime  Börja
 Yame  Sluta
 Naore  Tilbaka till utgångsställningen
 Hidari  Vänster
 Migi  Höger
 Hidari gamae  Vänster fram i grundställning
 Hidari hanmi gamae  Vänster fram i fighting ställning
 Mawate  Vänd
 Räkneord  Japanska
 Ett  Ichi
 Två  Ni
 Tre  San
 Fyra  Shi
 Fem  Go
 Sex  Roku
 Sju  Shichi
 Åtta  Hachi
 Nio  Ku
Tio Ju
   
 Fler räkneord  Japanska
   
 11  "tio och en" = "jyu ichi"
 12  "tio och två" = "jyu ni"
 13  "tio och tre" = "jyu san"
 14  "tio och fyra" = "jyu shi" eller "jyu yon"
 15  "tio och fem" = "jyu go"
 16  "tio och sex" = "jyu roku"
 17  "tio och sju" = "jyu shichi" eller "jyu nana"
 18  "tio och åtta" = "jyu hachi"
 19  "tio och nio" = "jyu kyu"
   
 För numren 20 till 99, säger du i stil med "3 tior och 6" för att mena "36".  Japanska
   
 36  "3 tior och 6" = "san jyu roku"
 43  "4 tior och 3" = "yon jyu san"
 81  "7 tior och 1" = "hachi jyu ichi"
 99  "9 tior och 9" = "kyu jyu kyu"